Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice byla zřízena v souladu s právními předpisy o požární ochraně a dle „Zřizovací listiny“ ze dne 28. června 2001, kterou schválilo Zastupitelstvo města Židlochovice na svém zasedání dne 27. června 2001. Jednotka SDH Židlochovice je zřízena v kategorii JPO III/1, zabezpečuje výjezd družstva (v počtu 1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Vyjíždí do 10 minut po vyhlášení poplachu jednotce. Jednotka je zřízena jako organizační složka Města Židlochovice.

Činnost v Jednotce sboru dobrovolných hasičů se řídí dle platné legislativy na úseku požární ochrany a to zákonem o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, vyhláškami MV č 246/01 Sb. a 247/01 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Základní úkoly jednotky požární ochrany jsou:  

- provádět požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a  nasazování sil  a   prostředků,

-  provádět záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,

-  podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. 

Své základní úkoly plní JSDH především na území svého zřizovatele - města Židlochovice a od roku 2004 také na území k.u. obcí Vojkovice a Opatovice, kterým zajišťuje požární ochranu na základě smlouvy O soustředění finančních prostředků za účelem zajištění požární ochrany.  Na území jiných měst, či obcí plní tyto úkoly dle poplachového plánu, nebo dle rozhodnutí Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.          

Činnost v JSDH je vykonávána na základě Dohody o členství v JSDH uzavřené mezi zřizovatelem a uchazečem o členství v jednotce, který musí být starší  18 let, splňovat zdravotní požadavky, morální  bezúhonnost a v neposlední řadě musí být vybaven fyzickou a psychickou odolností.  

   jednotka sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice

Židlochovice, náměstí Míru 23,  e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript    Tel: +420 724 371 543, web: www.fajci.cz  

 
Právě připojeni - hostů: 58