Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice zajišťuje s místní působností požární ochranu města Židlochovice a obcí Vojkovice a Opatovice, dále vyjíždí k událostem na výzvu Krajského operařního střediska HZS JMK, dle aktuálního požárního poplachového plánu.

 

 

 

 

   První stupeň poplachu
    První stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že
    a)  mimořádná událost ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo
   jeho část, s výjimkou objektu, kde jsou složité podmínky pro zásah,^37)
   jednotlivé dopravní prostředky osobní nebo nákladní dopravy nebo plochy
   území do 500 m2, nebo
    b)  záchranné  a  likvidační  práce provádí základní složky, které není
   nutno při společném zásahu nepřetržitě koordinovat.
 
   Druhý stupeň poplachu
    Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že
    a)  mimořádná  událost ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak jeden objekt
   se  složitými  podmínkami  pro  zásah,  jednotlivé  prostředky hromadné
   dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy území do 10 000 m2,
    b)  záchranné  a  likvidační  práce provádí základní a ostatní složky z
   kraje, kde mimořádná událost probíhá, nebo
    c)  je  nutné  nepřetržitě  koordinovat  složky  velitelem  zásahu  při
   společném zásahu.
    
   Třetí  stupeň  poplachu  
   Třetí  stupeň  poplachu  je  vyhlašován v případě, že
    a)  mimořádná  událost  ohrožuje více jak 100 a nejvýše 1000 osob, část
   obce  nebo  areálu podniku, soupravy železniční přepravy, několik chovů
   hospodářských  zvířat, plochy území do 1 km2, povodí řek, produktovody,
   jde  o  hromadnou  havárii  v silniční dopravě nebo o havárii v letecké
   dopravě, nebo
    b)  záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky nebo
   se využívají síly a prostředky z jiných krajů, nebo
    c)  je  nutné  složky  při  společném zásahu v místě zásahu koordinovat
   velitelem  zásahu  za  pomoci  štábu  velitele  zásahu  a  místo zásahu
   rozdělit na sektory a úseky.
 
 
   Zvláštní stupeň poplachu
 
   (1) Zvláštní stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že
 
   a) mimořádná událost ohrožuje více jak 1000 osob, celé obce nebo plochy
   území nad 1 km2,
    b)  záchranné  a  likvidační  práce  provádí  základní a ostatní složky
   včetně  využití  sil  a  prostředků  z jiných krajů, popřípadě je nutno
   použít pomoc podle § 22 zákona nebo zahraniční pomoci,
 
Právě připojeni - hostů: 106