Fotogalerie - 03.06.2010 zajištění povodňového stavu Židlochovice
     JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k čerpání vody v bytovém domě na nám. Míru č.p 155 v Židlochovicích a zároveň zajištění  povodňové situace na řece Svratce, jednotka vyjela s VEA - L2, DA VW Transporter a NA Praga V3S v počtu 1+18.  Po příjezdu na místo čerpání zde již zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice. Jednalo se o zatopený bytový dům (suterénní prostory), kotelna a vedle stojící objekt obchodního střediska do výše cca 50 cm. Současně byl vyhlášen 3. SPA na řece Svratce a voda do domů nastupovala netěsností šoupěte kanalizace. V kotelně hrozilo zatopení systému vytápění a v obchodním centru došlo k zatopení uskladněných elektrospotřebičů. Jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice prováděla čerpání vody za pomoci kalového čerpadla do cca 100m vzdálené splaškové kanalizace na nám. Míru.
     Velitel jednotky se nahlásil veliteli zásahu, který jednotku nasadil na čerpání vody za pomoci dalšího kalového čerpadla z prostor kotelny objektu, současně bylo rozhodnuto, že je nutné započít s čerpáním vody z kanalizace z kanálové šachty u hlavní silnice, tak aby došlo ke snížení hladiny v kanalizaci, to bylo započato za pomoci PS 12 s odvodem do cca 40 m vzdálené řeky Svratky, byly použity hadicové můstky pro překonání silnice Židlochovice – Vojkovice. Následně bylo velení zásahu předáno veliteli JSDH Židlochovice a jednotky HZS odjela na svoji základnu. Jednotka nadále prováděla čerpání vody a monitoring povodňové situace v k.u. města Židlochovice.
     V dopoledních hodinách byli veliteli zásahu přiděleny posilové jednotky z odřadu Blansko, který přijel posílit JPO v povodňové oblasti na žádost místně příslušného velitele HZS PS Židlochovice. JSDH Senetářov, Petrovice, Jedovnice a HZS PS Blansko byly nasazeny na čerpání vody, které doplnilo prováděné čerpání vody JSDH Židlochovice. Byla znovu přetěsněna inkriminovaná místa, které jednotka SDH Židlochovice provedla předešlého dne (ul. Nádražní, Brněnská, kpt. Rubena). Po odjezdu těchto jednotek (odřad Blansko) pokračovala JSDH Židlochovice stále v čerpání vody. K čerpání obchodního centra byly nasazeny el. kalová čerpadla s napojením na elektrocentrálu. V průběhu zásahu JSDH Židlochovice prováděla doplňování PHM odřadu Blansko, včetně jejich zajištění stravou a ochrannými nápoji. Na žádost pí. Hrazdilové (ul. Masarykova u garáží) byl proveden dovoz několika pytlů s pískem k ochraně jejího obydlí proti hrozícímu vybředení říčky Litavy.
     V čerpání vody se pokračovalo non-stop i následujícího dne (4.6.) jako posilové jednotky spolupracovaly JSDH Hrušovany u Brna a Přísnotice. Cca v 11 hod bylo členy JSDH Židlochovice provedeno předlékařské ošetření zraněné ženy, které se udělalo nevolno před obchodním centrem, kde upadla a poranila si hlavu. Po ošetření byla zraněná osoba předána do péče ZZS JMK stanoviště Pohořelice, která se dostavila na místo události. Čerpání vody z kanalizační vpusti bylo omezeno cca kolem 19 hod, kdy došlo k poklesu hladiny řeky a ke snížení hladiny i v kanalizaci a zamezeno nastupování vody do bytového domu a přilehlého obchodního centra, čerpání vody následně probíhalo s časovými intervaly (po nastoupání hladiny). Jednotka prováděla přeskupení sil a prostředků a monitoring povodňové situace města.
     Následně dne 5.6.2010 byla ve 10:28 ukončena zásahová činnost jednotky. Členové jednotky následně prováděli ošetření a úklid použitého materiálu a uvedení jednotky do akceschopného stavu.
 
 
 
Powered by Phoca Gallery
Právě připojeni - hostů: 64